Actiuni educative

Aproape 30 de elevi din clasa a X-a C a Colegiului Naþional Andrei ªaguna au vizitat ieri adãpostul de cîini din Stupini. Copiii ºi-au propus sã aducã ceva de mîncare animalelor, sã plimbe cîinii mai simpatici ºi sã dovedeascã astfel cã le pasã. „Vrem sã arãtãm lumii cã nu doar cîinii de rasã sînt inteligenþi ºi jucãuºi, ci ºi cîinii metiºi, vagabonzi, pot oferi multã dragoste. Vrem sã încurajãm lumea sã vinã sã adopte cãþei de aici, de la adãpostul din Stupini, sau cel puþin sã le dea de mîncare“, a spus Delia Olteanu, una dintre eleve.

Împreunã cu reprezentanþii Federaþiei Naþionale pentru Protecþia Animalelor, copiii au organizat ºi un „flash mob“, adicã o acþiune de protest fulger împotriva încercãrii de re-legiferare a eutanasierii cîinilor comunitari, soluþia propusã de ei fiind prinderea, tratarea ºiu castrarea cîinilor vagabonzi ºi readucerea lor în locul de unde au fost luaþi. „În felul acesta, populaþia de cîini va scãdea cu timpul, ei nu vor mai fi atît de agresivi, iar cei agresivi ar urma sã rãmînã în adãposturile aparþinînd municipalitãþilor sau asociaþiilor de protecþie a animalelor. Astfel, ºi numãrul cîinilor din adãposturi ar scãdea semnificativ“, crede Codruþ Feher, preºedintele FNPA Braºov.

Copiii au adus aproximativ 40 de kilograme de mîncare cãþeilor, pe care i-au hrãnit chiar atunci, ºi unii dintre ei ºi-ar dori sã adopte mãcar pe cei patru pui sãnãtoºi care se aflã în adãpost. Acþiunea liceenilor ºaguniºti este prima de acest fel din Braºov ºi se înscrie în programul de educaþie pentru protecþia ºi bunãstarea animalelor, pe care Codruþ Feher îl desfãºoarã în parteneriat cu Asociaþia de protecþie a animalelor „Milioane de prieteni“, cu Inspectoratul ªcolar Braºov ºi cu douã asociaþii din strãinãtate, program început din februarie 2010.

„Sînt impresionatã. Elevii s-au gospodãrit, ei au adunat bani, au cumpãrat mîncarea. Intenþia noastrã este de a încuraja acþiunile în urma cãrora se formeazã valorile morale, ºi aceasta de astãzi este unul dintre exemple. Le voi transmite ºi colegilor mei ce am vãzut aici ºi cu siguranþã cã vom reveni“, a declarat Aurelia Moraru, diriginta clasei a X-a C.

Share
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply: