Comunicat de Presã

Federaþia Naþionalã pentru Protecþia Animalelor

(FNPA)

Decizia unanimã a parlamentarilor, luatã în 2007, prin care anumite acþiuni asupra animalelor au fost definite ca ºi cruzimi, iar actele de cruzime au devenit infracþiuni, prin care au stopat uciderea în masa a câinilor comunitari, a fost ºi acum susþinutã, atat de vechii cât ºi de noii parlamentari ai prezentei legislaturi, condamnând astfel intenþia ºi insistenþa neînþeleasã a unui coleg, senator Iulian Urban, de a ne întoarce la barbarie.

Iniþiativa sen. Iulian Urban de abrogare a legii nr. 9/2008 (ce modificã ºi completeazã legea 205/2004 de protecþie a animalelor) tocmai a fost RESPINSÃ DEFINITIV de Camera Deputaþilor (Camerã decizionalã). 258 de deputaþi din 277 prezenþi au votat pentru respingere.

Proiectul legislativ fusese respins de Senat la sfârºitul anului trecut, iar Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic (comisia unde este blocat proiectul susþinut de noi, proiect de gestionare prin sterilizare a câinilor comunitari) din cadrul Camerei Deputaþilor a dat de asemenea raport de respingere în 30 august.

Vicepreºedinte,

CARMEN ARSENE

tel. 0744156133

fax. 0348 410623

email: cmarsene@yahoo.com, fnpa@mail.com

Share
No comments currently exist for this post.
Leave a Reply: