Circul Safari

Între 12 ºi 22 octombrie în Braºov campeazã, cu purcel, cãþel, tigru, hipopotam ºi evident cu atmosfera mizerabilã de menajerie ambulantã, Circul Safari. Circul Safari încalcã în mod “exemplar” legislaþia de protecþie a animalelor ºi e cunoscut chiar ºi în lumea circarilor pentru asta. Imaginea jalnicã a tigrilor înghesuiþi într-o rulotã (între 6-8 m pãtraþi pt fiecare tigru), a puiului de leu legat cu un lanþ de un stâlp/pom, a elefanþilor impiedicaþi cu lanþuri de picioarele din faþã, a hipopotamului silit sã se multumeascã cu apa dintr-o anvelopã, a cãmilelor ºi iacului inghesuiþi în þarcuri minuscule ºi a crocodilului þinut în cine ºtie ce hrubã, n-are însã niciun efect asupra inspectorilor sanitar-veterinari sau asupra poliþiºtilor.

Ca de obicei, am trimis solicitãri de monitorizare ºi chiar cereri de sancþionare la DSVSA Braºov ºi la Secþia 2 de poliþie Braºov, dar funcþionarii pãstoriþi de Enache Dorin Valter (director DSVSA Braºov) sau de col. Popa Mircea (comandant secþia 2 poliþie Braºov) se vor apuca iarãºi unii pe alþii de dupã umeri ºi vor face “un zid” ca la “þarã , þarã, vrem soldaþi” pt. a-i proteja pe circari ºi a arãta animalelor cã sunt doar niºte animale. Dacã vrei sã dai cu capul fãrã sã înnebuneºti  în peretele ãsta de nesimþire, din care rânjesc spre tine dsv-istul Vlãdilã ºi poliþistul Iosif, îþi trebuie o rãbdare de cãlugãr budist, un craniu de rinocer ºi-un coif de teuton. Cu toate astea, noi incercãm…

Aºa cã, pânã când vom face denunþurile penale de rigoare autoritãþilor care nu ºi-au fãcut ºi nu-ºi vor face datoria, vã invitãm sã BOICOTAÞI Circul Safari sau sã mergeþi, sã fotografiaþi, sã filmaþi ºi sã fiþi gata sã depuneþi mãrturie în FAVOAREA ANIMALELOR.

De ºtiut:  Circul Safari a fost amendat, luna trecutã , de catre Poliþia Sfântu Gheorghe în colaborare cu DSVSA Covasna cu amenda contravenþionalã maximã (1500 lei) pt. neasigurarea libertãþii de miºcare suficientã animalelor. De atunci nu s-a schimbat nimic…

Share
One Response to "Circul Safari"
  • Clita 07/02/2012 la 6:57 am

    hi??

Leave a Reply: