Circul Safari ºi presa sau pâine pentru presã ºi circ pentru popor

Circul Safari a mai rãmas o sãptãmânã în Braºov (22-29 noiembrie) apelul nostru la boicot cãzând ca nuca-n perete peste apetitul circãresc al câtorva mii de braºoveni care s-au  cãlcat pe bombeuri pt. a behãi de încântare la vederea unui elefant care stã în cap.

Amintindu-ne spusele lui Platon conform cãrora “poporul e un animal mare ºi blând pe care nu trebuie sã-l mângâi în rãspãr” (ºi completatându-le cu concluzia…cã poporul amator de circuri cu elefanþi, tigrii etc e doar un “animal mare ºi frustrat care nutreºte în subconºtient dorinþa narcisistã ca toate celelalte animale sã-i semene” adicã sã stea în cap, sã meargã pe bicicletã ºi sã rânjeascã prosteºte) ºi constatând ca obrazul dsv-iºtilor ºi-al poliþiºtilor pe care i-am sesizat e mult mai gros decât asfaltul turnat de Scripcaru pe ocolitoare, am apelat la veºnic adormitul câine de pazã al democraþiei braºovene: PRESA. Credeþi ca “ziariºtii” braºoveni au sãrit în sus de indignare ºi-au purces la expunerea ilegalitãþilor circarilor ºi/sau a nesimþirii autoritãþilor?! Nici vorbã! Oamenii au dat din colþ în colþ pentru ca mai toþi aveau contracte de publicitate cu Circul Safari ºi nu puteau sã sifoneze ceva ce “neteziserã” ºi “periaserã” cu mare grijã.

Dând un search pe google am descoperit câteva  din articolele astea publicitare cu iz de prostie, prostealã ºi prostituþie. În loc sã ne informeze cã circarii încalcã grosolan legea de protecþie, tinând animalele în cuºti minuscule, supunându-le la eforturi inutile sau provocându-le suferinþe fizice ºi psihice etc, ziariºtii noºtri cu vocaþie de precupeþi ne anunþã euforici cã “putem vedea doi elefanþi care stau în cap de dragul de a-ºi distra publicul” (realitatea este, exact ca-ntr-un banc de la Radio Erevan, ca animalele NU “stau în cap de dragul de a-ºi distra publicul” ci “jurnaliºtii” care secretã asemenea bazaconii îºi pun principiile deontologice sã stea în cap “de dragul” de a încasa o mâna de bãnuþi  murdari ºi nemunciþi).

Concluzia e tristã: din cei 5 protagoniºti umanoizi ai scenariului ãstuia tragic-comic, adicã noi, autoritaþile, circarii, presa ºi “boborul” iubitor de dresuri ºi dresori, ultimii patru îºi bat joc pur ºi simplu de animale! Ce ºanse mai putem avea când raportul de forþe e atât de disproporþionat?… Nu ºtim. Dar de fãcut trebuie sã facem ceva. De pildã, “boborului” circaro-fil putem sã-i scãdem nota la purtare, sã-i batem obrazul ºi sã încercpm sã-l educãm, ziariºtilor putem sã le tragem câteva scatoalce din tastaturã peste neuronul responsabil cu bunul simþ iar circarilor, poliþiºtilor ºi dsv-iºtilor pasivi ºi decorativi ca niºte garguie de ghips le putem face face niºte fundiþe din denunþuri /plângeri penale .
P.S. Am fost ºi noi la circ sã vedem cu ochii noºtri grozãvia ºi sã adunãm dovezi pentru plângerile penale. Am vãzut, am filmat, am fotografiat ºi evident, ni s-a facut silã.

La ora când scriu aceste rânduri, avem confirmarea cã, în sfârºit, autoritãþile au reacþionat la purcoiul nostru de sesizãri. Bineînþeles cã nu cum era firesc sã reacþioneze dar asta nu-i o noutate.

Astfel, comandantul secþiei 2 de Poliþie Braºov, Popa Mircea s-a interesat pe la Federaþie dacã noi suntem cu adevãrat reprezentanþi ai acesteia (deºi ºtia foarte bine cã suntem de la Enache Dorin Valter care încercase aceeaºi manevrã diversionistã în varã) ºi dacã sântem, ce calificare avem pentru a constata ce poate constata ºi-un elev de clasa a III-a care s-a uitat 10 minute pe Animal Planet, ºi anume cã un tigru þinut într-o cuºcã de 9-10 metri pãtraþi e un tigru chinuit sau cã un hipopotam nu se poate scufunda în apã dintr-o anvelopa de tractor.

Enache Dorin Valter (directorul DSVSA Brasov) a convocat “celula de crizã” (alcãtuitã din Vladila Constantin, Borza Traian, Pucheanu George ºi alþi membrii mai puþin marcanþi ai compartimentului de “protecþie ºi bunãstare a hingherilor ºi circarilor” din cadrul DSVSA Brasov ºi, furios cã de fiecare datã când aude de noi, (stacojiu la faþã precum clovnii de la circurile pe care le tot scoate basma curatã), a cerut redactarea unei rezoluþii troglodite, de cel mult trei rânduri, într-o armonioasã limbã de lemn. Ceva de genul: “animalele se aflã de zeci de ani în serviciu ºi executã numerele de dresurã din placere”; … “tigrii s-au nãscut în captivitate, într-o cuºcã de trei ori mai micã decât cea în care îi þin cei de la Safari”;… “statul în cap le face bine elefanþilor pentru cã astfel beneficiazã de o mai bunã irigare sanguinã a trompelor”…

circ safari-monitorul expres

circ safari buna ziua brasov

www.inoras.ro

circ safari la cluj

circ safari evenimentul zilei

Share
One Response to "Circul Safari ºi presa sau pâine pentru presã ºi circ pentru popor"
  • Kaitlyn Meratunsi 13/12/2011 la 11:59 pm

    Iar noi in situatia asta, ce avem de facut Nu putem astepta sa se intimple asa ceva, luptam impreuna cu Silviu, are nevoie de inca o sansa, e dreptul nostru la o a doua opinie din partea unui medic.

Leave a Reply: