Mircea popa, Politistul pasionat de hingherit si circarit ne-a ciuruit! (Din ciclul €œDusmanii o duc bine€)

Sub titlul din parantezã, inaugurãm o noua rubricã pe care n-am fi dorit s-o inaugurãm. Dar, din pãcate, viaþa bate maneaua iar €duºmanii€ în loc s-o ducã prost, o duc din ce în ce mai bine. Primul €œinvitat€ în aceastã rubricã este Comisarul Mircea Popa. Pânã de curând, Mircea Popa a fost ºeful secþiei 2 de Poliþie Braºov, postura din care ne-a tras o grãmadã de þepe nouã ºi animalelor pe care încercãm sã le apãrãm. La nici o lunã de la ultimul sabotaj, ca-ntr-un scenariu de Hitchcock, comisarul nostru a prins aripi ºi-a zburãtãcit fãrã somaþie, în plan vertical, fãcându-ºi cuib tocmai pe acoperiºul Poliþiei Municipiului (de unde ne poate da mult mai uºor cu tifla).
Mircea Popa în basmele locale
Pentru cine vrea sã afle ceva despre Mircea Popa, noul ºef al Poliþiei Municipiului Braºov, scrijeliturile din presa localã nu sunt deloc edificatoare. De pildã, articolaºul din €œ”Adevãrul” intitulat €œMircea Popa poliþistul pasionat de schi, muzicã ºi teatru€ te poartã în cerc printr-o pãdure de bozii în speranþa cã vei ameþi ºi nu vei mai deosebi realitatea de ficþiune (citez): „Comisarul, inginer de meserie, este foarte implicat în munca sa, vorbeºte trei limbi strãƒine… Din 1995, de când a îmbrãþiºat cariera de om al legii, Mircea Popa s-a dedicat total muncii sale. Mircea Popa conduce Secþia 2 Poliþie, unde s-a implicat foarte mult în renovarea sediului pentru a creea o atmosferムplãƒcutムatât pentru colegii sãƒi cât ºŸi pentru braºŸovenii care intrムîn Secþia de Poliþie. ÎŽn timpul liber, Mircea Popa revine la marea sa dragoste, schiul. Pe lângムsport, poliþistul este îndrãƒgostit de teatru ºŸi muzicã…”Am intrat în Poliþie convins cムlucrurile sunt ordonate ºŸi legile sunt profesioniste. Poliþia înseamnムordine, exactitate ºŸi finalitate”, spune comisarul Mircea Popa…”€
Adevãratul Mircea Popa
Daca personajul împãiat, €œimplicat€, €œdedicat€, €îœmbrãþiºat€, prestator de amenajãri interioare, uºor prostãnac ºi schior pe care presa braºoveanã îl prezintã în mod eronat ca fiind Mircea Popa, v-a plictisit de moarte, trebuie sã ºtiþi cã adevãratul Mircea Popa e un personaj viu ºi suculent. Un poliþist viclean, alunecos ca un þipar, oportunist ca un nomenclaturist ºi, pe alocuri, mincinos ca Pinocchio. Pe langa muzica anilor €™60 ºi teatrul de pãpuºi, Mircea Popa
cel real este un admirator al spectacolelor agreabile oferite de hingherii care omoarã câini ºi de circarii care pun elefanþii sã stea în cap. Mircea Popa cel autentic urmeazã conºtiincios cursul €œde rãspunsuri/rezoluþii perfide ºi troglodite€ iniþiat de Enache Dorin Valter (directorul DSV Brasov), curs absolut necesar oricãrui funcþionar public care vrea sã scape cat mai repede de cetãþenii insistenþi care-i cer sã aplice legea. ªi, poate cel mai important în economia ascensiunii sale de €œom-ghiulea€, Mircea Popa din viaþa de zi cu zi €œa imbraþiºat cariera€ de pitic de verandã al scripcarilor, gaborilor ºi bãrbuleºtilor, pe lângã care s-a tot fâþâit în calitate de €œbãgãtor de seamã oficial€ al Poliþiei.
€œ
Cârtiþa€
Pentru cã vorbim de animale, e bine de ºtiut cã veritabilul Mircea Popa preferã cârtiþa, hârciogul, ºocatele (în general orice animal care poate scârma cotloane de comunicare subversivã între €œinstituþiile statului€) în mod special Cârtiþa, pentru cã adorã sa facã pe œcârtiþa€, pe agentul dublu, sã stea de ºase€ ºi sã dea semnalul de €uºscheal〝, unor posibili infractori. Rolul care l-a consacrat definitiv, rolul carierei lui Mircea Popa, este chiar cel de €cârtiþ〝, de agent acoperit ºi acoperitor. In 23 iunie 2009, Popa Mircea a fost trimis de comandantul IPJ, sã participe la o acþiune (un flagrant ad-hoc) prin care incercam sã-i surprindem pe hingheri în timp ce omorau câini. Comisarul nostru s-a €œimplicat total€ ºi dând dovadã de €œordine, exactitate ºŸi finalitate” ºi-a sunat imediat fârtatele hingher cãruia i-a transmis sã amâne execuþia ºi sã spele putina pentru cã e €œpandit〝.
€œCurãþãtorul
In 25 iunie 2009, atunci când i-am prins pe hingheri omorând câini, Mircea Popa s-a €œimplicat€ din nou, cu trup ºi suflet, trimiþând pe post de anchetatori, niºte indivizi cu mopuri ºi lavete care au €œcurãþat€ aproape toate urmele omorului ºi au pus de-o mândreþe de muºamalizare (cu mult mai profesionistã decât €œlegile profesioniste€ din lozincile Comisarului). De atunci încoace, œdedicat total muncii sale de a sabota munca noastrã, Comisarul Popa nu a ratat nicio ocazie de a ne arãta cã Legea privind protecþia animalelor e fãcutã special pentru a fi încãlcatã de el ºi de trepãduºii din subordine pe care i-a îndoctrinat cu zel ºi spor.
ªi pentru cã toate acestea trebuiau €œsã rezoneze€ undeva, în €œmarea schemã a lucrurilor€, Mircea Popa s-a pomenit (ca din întamplare) catapultat la ºefia poliþiei Braºovene. Probabil cã la aflarea veºtii hingherii lui Bãrbulescu au încins o horã, au fãcut un grãtar cu carnaþii expiraþi primiþi de la Metro ºi-au tras în aer o salvã de ketaminã, cu armele cu tranchilizant pe care le folosesc ilegal.
P.S. (Ne cerem scuze pentru cã am întârziat, dar promitem cã în curând îl vom rãsplãti pe milþtianul nostru cu plângerile/denunþurile penale care i se cuvin).
Share
2 Responses to "Mircea popa, Politistul pasionat de hingherit si circarit ne-a ciuruit! (Din ciclul €œDusmanii o duc bine€)"
  • Hayden Noteralda 26/12/2011 la 10:51 am

    Iscru , Mihai Cimpoi , Chisinau , Teofil Răchiţeanu , Mircea Popa , Nicolae Grigore Mărăşanu , C.

  • Jada Kuranetu 26/12/2011 la 12:51 pm

    Iscru , Mihai Cimpoi , Chisinau , Teofil Răchiţeanu , Mircea Popa , Nicolae Grigore Mărăşanu , C.

Leave a Reply: