Archive for the ‘Actiuni FNPA’ Category
 • Circul Safari ºi presa sau pâine pentru presã ºi circ pentru popor

  Posted by on noiembrie 29th, 2010 at 11:45 pm
  Circul Safari a mai rãmas o sãptãmânã în Braºov (22-29 noiembrie) apelul nostru la boicot cãzând ca nuca-n perete peste apetitul circãresc al câtorva mii de braºoveni care s-au  cãlcat pe bombeuri pt. a behãi de încântare la vederea unui elefant care stã în cap. Amintindu-ne spusele lui Platon conform cãrora “poporul e un animal mare ºi blând pe care nu trebuie sã-l mângâi în rãspãr” (ºi completatându-le cu concluzia…cã poporul amator de ...
  Read More
 • Circul Safari

  Posted by on noiembrie 19th, 2010 at 1:19 pm
  Între 12 ºi 22 octombrie în Braºov campeazã, cu purcel, cãþel, tigru, hipopotam ºi evident cu atmosfera mizerabilã de menajerie ambulantã, Circul Safari. Circul Safari încalcã în mod “exemplar” legislaþia de protecþie a animalelor ºi e cunoscut chiar ºi în lumea circarilor pentru asta. Imaginea jalnicã a tigrilor înghesuiþi într-o rulotã (între 6-8 m pãtraþi pt fiecare tigru), a puiului de leu legat cu un lanþ de un stâlp/pom, a elefanþilor impiedic...
  Read More
 • Comunicat de Presã

  Posted by on octombrie 9th, 2010 at 12:27 pm
  În data de 3 octombrie, în 40 de þãri (în cel puþin 150 de oraºe) din întreaga lume s-a desfãºurat o acþiune internaþionalã de lobby pentru protecþia animalelor intitulatã “STRICTER LAWS AGAINST ANIMAL ABUSE” („Legi mai stricte împotriva abuzului faþã de animale”). Evenimentul a marcat Ziua Internaþionala a Animalelor sãrbãtoritã pe 4 octombrie ºi a urmãrit sã atragã atenþia asupra faptului cã în multe þãri, legislaþia de protecþie a anim...
  Read More
 • Actiuni educative

  Posted by on septembrie 18th, 2010 at 10:35 pm
  Aproape 30 de elevi din clasa a X-a C a Colegiului Naþional Andrei ªaguna au vizitat ieri adãpostul de cîini din Stupini. Copiii ºi-au propus sã aducã ceva de mîncare animalelor, sã plimbe cîinii mai simpatici ºi sã dovedeascã astfel cã le pasã. „Vrem sã arãtãm lumii cã nu doar cîinii de rasã sînt inteligenþi ºi jucãuºi, ci ºi cîinii metiºi, vagabonzi, pot oferi multã dragoste. Vrem sã încurajãm lumea sã vinã sã adopte cãþei de aici, de la adãpostul d...
  Read More
Pagina 1 din 11