Misiune

Misiune

“Tu spui ca iubeºti florile, dar le tai ºi le pui in vazã.
Zici cã iubeºti câinii, dar le pui zgardã ºi îi þii legaþi în lanþ.
Te lauzi cã-þi plac pãsãrile ºi le închizi în cuºti mititele…
Când spui cã mã iubeºti mi se face fricã.”

Jean Cocteau

„Toate argumentele aduse pentru a demonstra superioritatea omului nu pot distruge acest fapt: în suferinþã animalele ne sunt egale.”

Peter Singer , filozof, autor al cãrþii „Eliberarea Animalelor”

Animatime este un site dedicat protecþiei animalelor care promoveazã programe educaþionale, acþiuni de combatere a abuzurilor faþã de animale precum ºi activitãþi de lobby pentru îmbunãtãþirea legislaþiei privind protecþia animalelor...

….Vrem sã credem cã în România gradul de civilizaþie se mãsoarã ºi în reacþia pe care ne-o trezeºte abandonarea unor pui de pisica ce n-au fãcut încã ochi, omorârea unui câine fãrã stãpân de cãtre un aºa zis “serviciu” de ecarisaj, încarcerarea unui pui de urs de cãtre un proprietar de pensiune, braconarea unui pui de cãprioarã cu laþul sau refuzul unui “gospodar” de a-ºi asoma porcul în numele “savorii ºi culorii” pe care-o dã traditiei, suferinþa animalului sacrificat…
Animatime este gestionat de cãtre Feher Codruþ ºi Dumitriu Claudiu, (reprezentanþi ai Federaþiei Naþionale pentru Protecþia Animalelor) ºi de cãtre Carmen Arsene (vicepreºedinte al Federaþiei Naþionale pentru Protecþia Animalelor)

Poliþia Animalelor

În România nu existã o Poliþie a Animalelor….
În România iubitorii de animale ºi organizaþiile de protecþie þin locul poliþiei animalelor…
Lupta lor este însã mult mai grea pentru cã se desfãºoarã pe douã fronturi. Pe de o parte cu cei care comit cruzimi ºi abuzuri ºi pe de altã parte cu dsv-urile ºi uneori cu poliþia, adicã instituþiile care trebuie sã-i tragã la raspundere pe vinovaþi…

Campanii internationale impotriva cruzimii asupra animalelor:

[slideshow id=2]

Share